menu

Druhy škodlivých švábov vyskytujúce sa na našom území

Na našom území sa najčastejšie vyskytujú šváby druhu rus domový, šváb obyčajný a sporadicky aj šváb americký, či šváb hnedopásavý. Šváby sú svetloplaché čo znamená, že aktívne sú najmä v noci. Sú dobrý bežci a vnímajú aj tie najmenšie otrasy. Šváby svojou prítomnosťou znehodnocujú potraviny, kontaminujú uskladnené komodity a poškodzujú rôzne materiály. Môžu poškodiť elektrické spotrebiče a dokonca spôsobiť aj skrat elektrického prúdu. Prítomnosť švábov predstavuje pre ľudí taktiež aj zdravotné riziko.

RUS DOMOVÝ

(Blattella germanica)

ŠVÁB OBYČAJNÝ

(Blatta orientalis)

ŠVÁB AMERICKÝ

(Periplaneta americana)

ŠVÁB HNEDOPÁSAVÝ

(Supella longipalpa)

Predstavujú šváby pre ľudí zdravotné riziko ?

Šváby sú všežravce. Živia sa rôznorodými dostupnými zdrojmi potravy rastlinného aj živočíšneho pôvodu, ktoré sú často potravou aj pre človeka – chlieb, výrobky z múky, zelenina, cukrárske výrobky a pod. S obľubou si vychutnajú napríklad aj tie najmenšie zvyšky potravy uchytené na špinavom riade, ktorý zostane cez noc v kuchyni. Nepohrdnú dokonca ani zubnou pastou či mydlom. Požierajú aj materiály obsahujúce celulózu alebo škrob, napr. väzby kníh, lepené tapety a pod.

Šváby patria medzi epidemiologicky závažný hmyz a pre zdravie človeka predstavujú hrozbu. Šváby sú zdrojom rôznych ochorení a patogénov, ktoré prenášajú na svojich telách zo znečistených plôch. Často sa pohybujú v kanalizácii alebo v odpadovom potrubí a následne tak škodlivé patogény môžu zaniesť až do vašej kuchyni. Šváby znehodnocujú potraviny a kontaminujú prostredie. Ich exkrementy, výlučky a zvyšky tiel obsahujú rôzne patogény, ktorých prítomnosť môže spôsobovať gastorenteritídu či hnačku. Jedným z najväčších nebezpečenstiev pre človeka, ktoré je aj napriek faktom často podceňované, je významné riziko vzniku alergií, astmy a salmonelózy.

Zaujívamosti a fakty o šváboch

• šváby sa môžu dostať do vašej domácnosti rôznymi spôsobmi. Sú schopné migrovať cez stúpačky, škáry a otvory v stenách. Môžu byť zavlečené potravinami, krabicami či elektrickým spotrebičmi.
• prítomnosť švábov nesie značné zdravotné riziko 
• pre niektoré druhy švábov, najmä rus domový a šváb obyčajný, predstavuje váš domov ideálnu živnú pôdu
• svojpomocná likvidácia nie je nikdy úspešná, nakoľko sú šváby majstrami v ukrývaní a voľnopredajné prípravky obsahujú len zanedbateľné množstvo účinných insekticídnych látok. Bez profesionálneho zásahu sa Vám šváby nikdy nepodarí úplne zlikvidovať.

Zdielať
Facebook
Twitter
Email