menu

RUS DOMOVÝ

(Blattela germanica)

rus domovy 550x950px

Veľkosť dospelých jedincov rusa domového je 13 až 16 mm. Sfarbenie tela je svetlo hnedé až žlto hnedé a typickým znakom sú dva čierne pruhy za hlavou. Dospelý jedinci majú vyvinuté krídla ale nelietajú. Rus domový je veľmi zdatný bežec a v porovnaní so švábom obyčajným sa dokáže pohybovať sa po kolmých a hladkých plochách.

Rus domový je u nás najrozšírenejší druh švába. V našich podmienkach nie je schopný prežívať vo vonkajšom prostredí. Vyskytuje sa predovšetkým v trvalo vykurovaných budovách a uprednostňuje teplé a vlhké miesta. Obvyklým miestom výskytu v domácnosti je kuchyňa a kúpeľňa, ktorá poskytuje rusom vhodné podmienky pre život.  

Rus domový je svetloplachý hmyz čo znamená, že aktívny je najmä v noci a preto je v počiatočných štádiách jeho výskytu, často obtiažne, spozorovať jeho prítomnosť. Ak sa však premnoží, je možné ho pozorovať aj počas dňa. Takýto stav je alarmujúci, ktorý je potrebné okamžite riešiť. V prípade premnoženia je citeľný typický zápach, ktorý však nie je taký intenzívny ako pri výskyte švába obyčajného.

Najčastejším spôsobom prenosu do domácnosti je jeho zavlečenie v krabiciach alebo taškách s potravinami – polotovary. V prípade návštevy kontaminovaných priestorov i na oblečení. Môžu byť zavlečené i zadovážením si použitých spotrebičov. V panelových alebo bytových domoch často migrujú medzi bytovými jednotkami najmä cez inštalačné šachty – stúpačky.

Rusy domové sú známe ich schopnosťou sa rýchlo rozmnožovať. Samičke švába postačuje spáriť sa len raz a následne, v priebehu života, produkuje 4 až 6 ooték – obal chrániaci vajíčka. Každá ootéka obsahuje 30 až 40 vajíčok. Zaujímavosťou je, že samička nosí ootéku so sebou a pokladá ju 1 až 2 dni pred vyliahnutím na bezpečné miesto. V prípade výskytu sa tieto ootéky dajú ľahko nájsť.  Vývoj od vajíčka po dospelého jedinca, v závislosti od podmienok prostredia, trvá v priemere 3 mesiace. Celkovo sa rus domový dožíva až 200 dní.

Príznaky výskytu rusov

Trus rusa domového pripomína kúsky korenia / mletá káva. Dospelí jedinci produjujú trus vlacovitého tvaru. Možeme ho spozorovať na plochách, v zásuvkách, v okolí prasklín alebo otvorov v stene. 

Citeľný zatuchlý zápach v prípade väčšieho výskytu
Ak spozoruje švába počas dňa jedná sa o známky väčšieho zamorenia / výskytu
Šváby obľubujú tmavé a vlhké miesta je možné ich spozorovať najmä v blízkosti spotrebičov produkujúcich teplo, v blízkosti kuchynského dresu, za nábytkom i za tapetami, škárach stien, pod podlahovou krytinou – vzhľadom k tomu, že dokážu svoje telo sploštiť.

Trus (exkrementy), mŕtve telá a ich zvyšky, zvlečené kože a púzdra vajíčok – ootéky 

Zdravotné riziko

Rus domový môže prenášať baktérie, ktoré po kontaminovaní potravy môžu spôsobiť tvorbu jedovatých látok, dyzentériu alebo hnačku. Škodca znehodnocuje potraviny svojimi výkalmi. Šváby sú schopné prenášať rôzne patogény, vrátane E. Coli, Salmonelózy a týfusu. Prítomnosť živých jedincov, ich mŕtve telá, prípadne zvyšky tiel, a trus sú pôvodcami širokého spektra patogénov, baktérií a roztočov. Dlhodobý výskyt švábov spôsobuje najmä u detí a u precitlivených ľudí vznik alergií, astmy i vyvolanie závažnejších ochorení (napr. salmonela).

Zdielať
Facebook
Twitter
Email